Hopp til hovedinnhold
Historie og filosofi

Konspirasjonsteorier

Introduksjon

Getty Images / miketea

Leksjonen er tredelt og tar opp hva konspirasjonsteorier er, hvorfor de er farlige og hvilke typer konspirasjonsteorier vi har (tre nivåer).

Vi har intervjuet Terje Emberland, som er religionshistoriker, seniorforsker ved Holocaustsenteret og ekspert på konspirasjonsteorier. Hver del består av en kort videosnutt med deler av intervjuet og tilhørende oppgaver.

Før du arbeider deg gjennom leksjonsdelene, bruk noen minutter på følgende spørsmål:  

 •  Hva forbinder du med begrepet «konspirasjonsteori»?
 •  Kjenner du til noen konspirasjonsteorier? Hvilke?

 

Oppsummering:

Konspirasjonsteorier

 • Hva er konspirasjonsteorier

  1. Mistillit

  Konspirasjonsteoriene er preget av mistillit, sier Emberland. Mot hvem? Når «den offisielle sannhet», «mediene» og «den politiske eliten» omtales i en konspirasjonsteori, hva eller hvem tenker en på?

  2. Sirkulær argumentasjon

  Finn ut: hva er sirkulær tenkning? Hvordan argumenterer man «sirkulært»? 

  3. Å gjøre seg immun mot kritikk

  Hva er problemet med «sirkulær tenkning»? Hvordan blir konspirasjonsteoriene immune mot kritikk på denne måten?

  4. Forlokkende konspirasjonsteorier

  I hvilke situasjoner kan konspirasjonsteorier virke forlokkende, tror du?


 • Hvilke typer eller nivåer har vi?

  1. Klassifisering av konspirasjonsteorier

  Emberland deler inn i tre hovedtyper eller nivåer av konspirasjonsteorier. Hvilke?

  2. Hendelseskonspirasjonsteorier (nivå 1): "store konsekvenser = store årsaker"

  De kjennetegnes av å gi alternative og spektakulære årsaksforklaringer på store hendelser.

  Velg en eller flere slike hendelser (f. eks: 9/11, dødsfallet til Olof Palme, J. F. Kennedy eller Lady Diana) og bruk SNL.no for å finne ut: 

  • den faktiske årsaken / bakgrunnen for hendelsen
  • konspirasjonsteoriens påstand om samme  

  Hvordan passer dine funn med beskrivelsen?  

  3. Systemkonspirasjonsteorier (nivå 2): "aktører med onde hensikter"

  Legemiddelindustrien, "big pharma", er gjenstand for systemkonspirasjonsteorier. 

  • Hvorfor tror du denne industrien er utsatt? 
  • Kan mistillit til skolemedisin og legemidler være farlig? (Begrunn svaret)

  4. Superkonspirasjonsteorier (nivå 3): "én ond makt kontrollerer alt som skjer i samfunnet"

  Hvorfor plasseres superkonspirasjonsteorier på det øverste nivået? 

  Illuminati nevnes som et eksempel. Hva handler Illuminati-historien om? I hvilke sammenhenger har Illuminati blitt trukket inn?

  (Kilde: "Den egentlige makten bak makten" på Forskning.no.)   

  5. Refleksjon

  Hvordan vil du rangere (fra minst til mest viktig) følgende forklaringer på utbredelsen av lonspirasjonsteorier:

  Det skyldes:   

  1. at mennesker sliter med å forstå at små handlinger og tilfeldigheter kan få store og katastrofale konsekvenser.
  2. mennesker som vil fremheve seg (eller sin gruppe) ved å hevde å vite hva som egentlig har skjedd og/eller foregår. 
  3. menneskets behov for å tro på noe stort.
  4. frykt. 

  Vet du om andre forklaringer som du vil plassere inn på listen?  


 • Hvorfor er de farlige?

  1. Problemet med konspirasjonsteorier

  Oppsummer grunnene som Emberland mener gjør konspirasjonsteorier farlige.

  2. Hva mener du?

  Hvilke grunner vil du legge mest vekt på? (Begrunn svaret.) 

  3. Konspirasjonsteorier og voldelige handlinger

  I noen tilfeller har konspirasjonsteorier inspirert vold, terror og folkemord. Bruk nettkildene og gjør kort rede for to slike tilfeller.   

  4. Finnes det unntak?

  Er alle konspirasjonsteorier farlige? (Begrunn svaret.)


Åpne som PDF