Hopp til hovedinnhold
Historie og filosofi

Steven Pinker og Hans Rosling: - Verden har aldri vært bedre!

Pinker på TED Fotograf: Glenn Chapman. Byrå: AFP/NTB Scanpix Den kanadiske psykologiprofessoren og forfatteren Steven Pinker (f.1954) er en av verdens ledende intellektuelle. Han har skrevet en rekke bestselgende bøker og er kjent som en glimrende formidler og debattant. I 2012 ga han ut The Better Angels Of Our Nature, en murstein av en bok som dokumenterer at verden aldri har vært fredeligere enn nå. Den digre studien skapte mye debatt, og ble bl.a. slaktet av den norske professoren i idehistorie, Trond Berg Eriksen (se lenke).

I 2018 fulgte Pinker opp med en ny og mer popularisert bok med tittelen Enlightenment now. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress. Der argumenterer han for at verden aldri har vært bedre enn den er i dag. Til tross for alle medieinnslag om kriser og katastrofer har menneskene aldri levd lenger, hatt høyere velferd eller vært lykkeligere.

En av Pinkers viktigste referanser er den svenske forskeren Hans Rosling (1948 – 2017). Rosling kjempet gjennom flere år sterkt mot elendighetsbeskrivelsene av verden som vi hører fra alle kanter. Særlig kritisk var han til mediene som han mente fokuserte altfor mye på negative hendelser. En oppsummering av funnene hans er presentert i en Ted Talk, der han sammen med sønnen Ola, viser hvordan særlig mediene ikke forteller oss særlig mye om disse optimistiske utviklingstrekkene.

 

Se de to presentasjonene. Ta notater underveis. Oppsummer i klassen. Kom gjerne inn på følgende:

 

1 Gi noen eksempler på hvordan verden er «bedre» enn noen gang før.

2 Hva kan forklaringen være på at «framskritt», ifølge Pinker og Rosling, er et faktum?

3 Hvilke innvendinger kan rettes mot denne framskrittsoptimismen? (jf. anmeldelsene nedenfor).

4 Hvordan stiller du deg til Pinkers og Roslings budskap? Overbeviser de, eller underdriver de de negative forholdene i verden i dag?