Hopp til hovedinnhold
Historie og filosofi

Kildeoppgave: Hildegard fra Bingen

 

Hildegard fra Bingen Akg-images. NTB Scanpix Innledning

Hildegard fra Bingen (1098-1179) var en av middelalderens mest kjente kvinner. Som leder for et kvinnekloster i Rupertsberg i Tyskland hadde hun en framstående posisjon på den tiden da Europas første korstog ble organisert. Du finner korte kildetekster og en biografi under «vedlegg». Disse trenger du til å svare på oppgavene nedenfor. 

 

Oppgaver

Kilde 1: Om å overlate et barn til et kloster

1. Hvem har synsvinkelen i utdraget?

2. Hvordan bør foreldrene tenke før de gir barnet til et kloster?

3. Hvor mye av Hildegards egen erfaring tror du vi kan lese ut av teksten?

 

Kilde 2: Hildegards visjoner

1. Hvor gammel var Hildegard da hun hadde sin første visjon?

2. Hvordan opplevde hun visjonene åndelig og fysisk?

3. Hvem fikk vite om dem?

4. Hva skjedde til slutt med visjonene hennes?

5. Hvordan kan vi forholde oss til disse beretningene som historiske kilder?

 

Kilde 3: Om musikken

1.  Hva kan musikken bety for den troende?

2. Hvordan er musikken et uttrykk for skaperverket?

 

Kilde 4: Om mennesket og kosmos

1. Hva er mennesket satt sammen av?

2. Hvordan er forholdet mellom mennesket og den fysiske verden?

 

Kilde 5: Om kvinne og mann, og kjærlighetslivet

1. Hvordan framstiller Hildegard kvinnens og mannens lystfølelse?

2. Hva ville skjedd med kvinnen og mannen dersom lysten ikke hadde avtatt til tider?

 

Kildene 6-8: Hildegards legemidler

1. Hvilke lidelser kan de ulike urtene hjelpe mot?

2. Hvordan vil du beskrive Hildegards legekunst, sammenlignet med dagens skolemedisin?

3. Hvordan henger Hildegards urtemedisin sammen med hennes oppfatning av mennesket og kosmos?

 

Kildetekster

Du finner kildetekstene under «Vedlegg».