Politisk tenkning - sosialisme og marxisme (s. 332 - 340)