Den vitenskapelige revolusjonen og boktrykkerkunsten (s. 208 - 219)