Økonomiske, kulturelle og tekonologiske forutsetninger (s. 194 - 198)